Điện thoại hỗ trợ:
0968930250

Chuyên mục: Bệnh Thần Kinh

HỘI CHỨNG TRẺ SƠ SINH KHÓC NHIỀU
HỘI CHỨNG TRẺ SƠ SINH KHÓC NHIỀU

Nguyên nhân gây hội chứng trẻ sơ sinh khóc nhiều vẫn chưa được biết và nó xảy ra khoảng 1/20 đến 1/5 số trẻ.Mặc dù HC này không gây hại,nhưng nó gây ra stress.Tất cả có 9 kết quả.

0968930250