Dịch tễ học và phân loại xuất tinh sớm (premature ejacculation -PE)

Xuất tinh sớm (premature ejacculation -PE)

2.1.1. Định nghĩa

Xuất tinh sòm là sự mất kiểm soát và duy trì sự xuất tinh, xảy ra chỉ vối
một kích thích tình dục rất nhỏ, trưốc, trong hoặc sau khi đưa được dương vật
vào được âm đạo người phụ nữ trong một khoảng thời gian rất ngắn, chưa đạt
được thỏa mãn về tình dục. Xuất tinh sốm là một rối loạn hay gặp nhất không
chỉ làm lo âu, ức chế, mất t ự tin đối vái bản thân người đàn ông mà còn gây ảnh
hưởng đến người bạn đời của họ và cà mối quan hệ vợ chồng.

2.1.2. Dịch tễ học và phân loại

 

xuattinhsom

    xuất tinh sớm là một bệnh phổ biến ở nam giới chiếm khoảng 30% 

 

Dịch Tễ Học

Xuất tinh sớm chiếm t ỉ lệ khá cao, nhất là ở giới trẻ, đứng đầu trong nhóm
bệnh lý rối loạn tình dục ở nam giói, một vài cuộc khảo sát cho t ỉ lệ là 29% dân
số
, là một trong những nguyên nhân gây đô vỡ hạnh phúc lứa đôi.
Xuất tinh sớm được phân làm hai loại là nguyên phát và thứ phát. Xuất
tinh sòm nguyên phát là người từ lúc bắt đầu đòi sống tình dục chưa bao giò
kiểm soát được sự xuất tinh. Người bị xuất tinh sòm thứ phát là trước đây họ
vẫn có đòi sống tình dục thỏa mãn, bệnh mới thể hiện sau này.
Đối vói nam giói, xuất tinh là sự kết thúc giao hợp, được tính bắt đầu từ
lúc giao hợp đến khi phóng tinh.

Phân Loại:

Có nhiều cách để xác định xuất tinh sớm như:
Dựa vào thòi gian giao hợp: ở mỗi chủng người và ở mỗi nưóc, thòi gian
này có sự khác nhau. Ví dụ ở Hoa Kỳ, thòi gian giao hợp trung bình là 10 phút;
ỏ Đức là 5-6 phút; thòi gian trung bình là 4-7 phút.
Dựa vào số lần “dập”: trung bình từ 8-12 lần, dưới con số này coi như bị
xuất tinh sớm.
Dựa vào thời gian và mức độ đạt khoái cảm của bạn tình: thòi gian đạt
khoái cảm ở người phụ nữ bình thường có khác nhau, song theo Fisher chỉ có
khoảng 27% phụ nữ đạt khoái cảm khi giao hợp kéo dài được Ì phút, 60% đạt
khoái cảm khi thời gian giao hợp kéo dài 12 phút. Trung bình phụ nữ cần 6-8
phút để đạt khoái cảm.
Các yếu tố tham gia vào quá trình xuất tinh: có rất nhiều cơ quan liên
quan đến việc xuất tinh, bao gồm các cơ quan chính sau đây:
– Vai trò của não: trung tâm điều khiển hệ thống thần kinh tự động là
vùng dưối đồi (hypothalamus).
– Vai trò của thần kinh: bao gồm hệ thần kinh giao cảm và phó giao cảm
chi phối hoạt động của các tuyến cơ và cơ trơn; hệ thần kinh bản thể chi phối
hoạt dộng của các cơ vân và xương.
• Vai trò của dẫn truyền thần kinh: có rất nhiều dẫn truyền thần kinh liên
quan đến sự phóng tinh.

 

xuattinhsom

          Xuất tinh sớm được chia thành các dạng khác nhau

Mặc dù còn nhiều tranh luận nhưng các nhà chuyên môn cũng chia xuất
tinh sớm ra làm các dạng, bao gồm:
– Xuất tinh sớm nguyên phát: là bệnh thật sự, nghĩa là lúc nào người đàn
ông cũng mác phải tình trạng này, mặc dù đã kết hôn từ lâu và có cuộc sống gia
đình ôn định.
– Xuất tinh sòm thứ phát: là trưốc đó không bị xuất tinh sám, nhưng mắc
phải sau một thời gian sinh hoạt tình dục bình thường.
+ Giả xuất tinh sòm: những người này thật ra là bị rối loạn cương dương,
nhưng cứ tưởng rằng mình bị xuất tinh sớm, bởi có nhiều trường hợp do dương
vật cương kém trong lúc giao hợp dẫn đến dễ bị xuất tinh sớm, b ắt buộc phải
chữa chứng rối loạn cương.
+ Xuất tinh sòm do yếu tố tâm lý: theo Nguyễn Thành Như  trưởng khoa Nam, bệnh viện Bình Dân, Thành phố Hồ Chí Minh, thực ra, những người này thòi gian giao hợp của họ không phải là ngắn, nhưng do tâm lý (do xem phim, hay do người phụ nữ đòi hỏi nhiều quá hoặc khỏe quá, có những hành vi tình dục quá mãnh liệt) làm nam giới bị kích thích quá mức và phóng tinh nên họ cảm thấy như vậy là sòm quá.
Một số ít trường hợp xuất tinh sòm xảy ra ở người trưóc đây xuất tinh bình
thướng. Những trường hợp này thường là do người bệnh bị viêm nhiễm đường
tiết niệu – sinh dục hoặc bị rối loạn cương dường d ẫn đến hiện tượng xuất tinh
sớm, khi điều trị hết viêm nhiễm hoặc

 

Đội ngũ Quaythuoctay.com

Bình luận bài viết (0 bình luận)