Y Dược Số Trang Thông Tin Sức Khỏe 4.0

Với việc đưa những thông tin về chăm sóc sức khỏe cũng như sản phẩm tiêu dùng liên quan đến sức khỏe của người tiêu dùng.

Y Dược số là kênh thông tin rất quan trọng và uy tín.

Mong muốn đưa được nhiều thông tin đa dạng đúng và đủ đến người dùng thông qua website:https://yduocso.com/

mọi thông tin liên hệ: 

Gmail: yduocso,vn@gmail.com

 

Trả lời